Hyvien internet-sivujen

ominaisuudet sekä

Parkanon ja Tampereen

sivujen vertailua

 

Kiipulan ammattiopisto
Liiketalous ja tietojenkäsittely
Erja Saarinen

 

Sisällysluettelo

1. Johdanto
2. Hyvät internetsivut
3. Kuvien koko
4. Sivujen lataus
5. Sivukartta
6. Sisältö
7. Ulkoasu
8. Palvelut
9. Palautemahdollisuus
10. Käytettävyys
11. Loppupäätelmät
12. Liitteet
13. Lähdeluettelot

1. Johdanto
Minä tutkin Parkanon ja Tampereen internetsivuja ja vertailen niiden tietoa keskenään sekä katson sivujen ulkoasua, että minkälaiset ne ovat. Katson myös ovatko sivut selkeän ja hyvän väriset ja saako niistä saa selvää lukiessa ja katsellessa sivuja. Minulle on hyötyä sivujen tutkimisesta siinä, että tiedän millaiset internetsivut pitäisi olla. Toivon, että tulevaisuudessa tästä tutkimuksesta on hyötyä jollekin, joka aikoo rakentaa omat internetsivut itselleen tai jollekin yritykselle. Minä hankin tietoa pääasiassa Parkanon ja Tampereen nettisivuista, ja katsoin kirjoista millaiset hyvien internetsivujen tulisi olla sekä haastattelen muutamaa henkilöä sähköpostitse.
2. Hyvät internetsivut
Hyvien internetsivujen tulisi olla sellaiset, että niistä saa mahdollisimman hyvin selvää, väritys ei ole liian kirkas tai muuten vaan haittaava, tekstin tulisi olla sivuilla mahdollisimman selkeää ja helposti luettavissa olevaa. Oleellista on, että haettavaa tieto löytyy helposti. Internetsivujen ei ehkä kannattaisi olla sellaisia, että sivuja joutuisi rullaamaan edestakaisin. Sivun lopussa olisi hyvä olla linkki sivun ylälaitaan tai tiettyyn kohtaan, jos sivulla on useita aiheita tai sivu ei mahdu kerralla näytölle. Kummallakin Parkanon ja Tampereen internetsivuilla on tätä mutta vain ja ainoastaan Tampereen sivuilla on linkki sivun ylälaitaan, joka helpottaa paluuta sivun alkuun. Hyvillä internetsivuilla on aina näytössä linkki pääsivulle sekä linkkejä muillekin sivuille internetissä. Nämä löytyvät Tampereen internetsivuilta sivuilta.
3. Kuvien koko
Internet sivuilla kuvatiedoston koko on ratkaiseva tekijä. Mitä pienempi kuvatiedosto on, sitä nopeammin se avautuu. (Pekka Malmirae, Tero Liljama, Henri Sirola, Pekka Veistola 1998, 29) Kuvien koko kannattaa olla yleensä mahdollisimman pieni. Yleensä internetiin laitetun kuvan resoluutio on 72 pikseliä. Parkanon sivuilta kuvia ei kauhean montaa löydy. Kuvat ovat mielestäni ihan hyvänkokoisia ja kuvat latautuvat sopivan nopeasti. Tampereen sivulla on kuvia ja kuvat latautuu ihan kohtuullisesti ja niistä kuvista saa ihan hyvin selkoa.
4. Sivujen lataus
Sivut latautuvat hyvin nopealla yhteydellä mutta esimerkiksi jos kone on vähänkin vanhempi tai yhteys on esim. kännykän kautta Tampereen sivun latautumista saa odotella jonkun aikaa koska niillä sivuilla on kuvia jonkin verran. Toki kyllä Parkanon sivut ovat hitaat kännykän kautta olevalla yhteydellä ja näilläkin sivuilla on muutamia kuvia, mutta sivusto on tehty paljon yksinkertaisemmaksi.

5. Sivukartta
Hyvillä internetsivuilla tulisi löytyä jonkinlainen sivukartta. Tampereen sivuilta tämä sivukartta löytyy mutta Parkanon sivuilta ei tällaista sivukarttaa löydy.

Kuva1 Tampereen kaupungin internetsivujen sivukartta. www.tampere.fi/ytoteto/puisto/sivuk.html
6. Sisältö
Tampereen sivulla kerrotaan aika hyvin kaikkea Tampereesta esim. liikenneyhteyksistä, historiasta ja yleistä tietoa Tampereen kaupungista. Parkanoon sivuilta löytyy paljon tietoa esim. historiasta, yleistä tietoa Parkanosta. Sivuilla on linkkejä Parkanon ja kirjaston, matkailun, omille www sivuille.
7. Ulkoasu
On tärkeää että kappaleiden tulisi olla lyhyitä, paljon lyhyempiä kuin painetussa tekstissä.
Hyvillä nettisivulla tulisi lauseiden ja kappaleiden olla mahdollisimman lyhyitä. Lyhyet lauseet ja kappaleet selkeyttävät tekstin lukemista sivuilta ja sivuista selkeämmät. Parkanon internetsivut ovat hyvin selkeät ja hyvän väriset niihin sopii keltainen väritys ja niitä on helppo sen takia lukea, sekä sivussa olevat linkit eivät sekoita lukemista. Fontti sivuilla on ihan sopivan kokoista ja ihan selkeällä värillä laitettuna. Tekstin asettelu ja kuvien asettelu on kyllä ihan hyvin. Valikot aukeavan selkeästi ja hyvin. Tampereen internetsivujen väritys on ihan hyvä, mutta sen sininen väri sekoittaa, kun sitä on reunoissa sekä ylhäällä. Linkit, jotka on tehty reunoille, ovat valkoisessa ”laatikossa” ja sinisen väriset - ne sekoittavat sivua. Fontin väri on selkeä musta ja näkyy ihan hyvin valkoisesta taustastaan. Tekstin ja kuvien asettelu voisi olla toisin koska kuvia on laitettu ylös ja sitten vielä loppuun ja se sekoittaa sivuja. Valikot aukeavat ihan hyvin mutta ne on laitettu mielestäni sekavasti.
8. Palvelut
Parkanon ja Tampereen sivuilla on erinomainen karttapalvelu, josta löytää etsimäsi paikan vaikka kadunnimen tai osoitteen perusteella. Tampereen nettisivujen käytetyin osio on karttapalvelu. Kysyin tämän asian sähköpostilla Tampereen sivujen ylläpitäjältä. Tampereen ja Parkanon sivut käyttävät samaa karttapalvelua. Parkanon karttapalveluun kuuluvat Parkano ja Kihniö. Tampereen karttapalveluun kuuluu Tampereen alue.
9. Palautemahdollisuus
Tampereen sivuilta löytyy palaute kohta, josta voi jättää palautetta. Vastaus palautteeseen tuulee melko lailla heti saman päivän kuluessa. Parkanon sivuilta ei löydy minkäänlaista kohtaa, josta voisi jättää palautteen sivuista ainoastaan puhelinnumero ja sieltäkään ei osattu vastata sivujen tiedoista.
10. Käytettävyys
Parkanon sivuihin kaipaisin jonkinlaista hakukonetta, että sivuilta voisi etsiä tietoa sen avulla. Hakutoiminto helpottaisi sellaisia sivulla kävijöitä, jotka eivät siellä ennemmin ole käyneet ja eivät heti löydä sivuilta haluamaansa asiaa. Parkanon internetsivuilla jotakin osiota joutuu rullaamaan aika paljon edestakaisin, koska sivuilta ei löydy minkäänlaista linkkiä sivujen ylälaitaan. Tampereen internetsivut ovat ihan hyvät. Sivuilta löytyy hyvin paljon tietoa Tampereesta, niin yleistä kun historiaa, mutta niissä oleva sininen ja valkoinen väri ja linkit kummallakin puolella sivussa sekoittavat aika paljon sivun selkeyttä. Mainoslinkit sivun reunassa tekevät sivuista mielestäni liian täydet. Tampereen internetsivuilta löytyy hakukone, joka helpottaa tiedon löytymistä sivuilta huomattavasti. Sivuilta löytyy myös linkki ”sivun ylälaitaan”. Se helpottaa sivujen rullaamista edestakaisin..
11. Loppupäätelmät
Parkanon sivut ovat hyvät omalla tavallaan. Niissä on selkeä väri ja sivut on yksinkertaiset. Tampereen sivut ovat myös hyvät. Niissä on tietynlaisia ominaisuuksia, joita ei ole Parkanon sivuilla esim. Palautemahdollisuus, hakukone sivuilla olevista asioista ja sivukartta. Loppujen lopuksi nämä sivut ovat omalla tavallaan hyvät eri ominaisuuksineen. Kaikki pitävät omanlaisistaan sivuista. Minä itse pitäisin juuri tuollaisista sivuista, joita olen kuvannut.

12. Liitteet

Kuva 1. Parkanon kaupungin kotisivujen ensimmäinen sivu, josta voidaan siirtyä muille sivuilla.
Kuva 2. Tampereen kaupungin kotisivujen ensimmäinen sivu, josta voidaan siirtyä muille sivuilla.
13. Lähdeluettelot
Pekka Malmirae, Tero Liljama, Henri Sirola, Pekka Veistola
1998
Kotisivujen tekeminen
Teknolit Oy
Anja Hatva
1998
Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu.
Helsinki: Oy Edita Ab.
Timo Nikkilä, Pekka Malmirae
painos elokuu 1999
Internetin peruskirja
Jyväskylä: Teknolit Oy
Internet-lähteisiin viittaaminen.
[verkkodokumentti]
Parkanon kaupunki
[viitattu 15.9.2005].
Saatavissa: http://www.parkano.fi
Internet-lähteisiin viittaaminen.
[verkkodokumentti]
Tampereen kaupunki
[viitattu 15.9.2005].
Saatavissa: http://www.tampere.fi
©All copyright E.S/M.S
web counter
web counter